Notat

Në shkollë është zbatuar programi kompjuterik bashkëkohor “SHKOLLA MANAGER”, i cili veç administrimit të dokumentacionit shkollor shërben edhe për forcimin e lidhjes shkollë-familje.

Çdo prind, i paisur me nje emerperdoruesi dhe fjalekalim, mund të shohë në shtëpi nëpërmjet internetit notat, mungesat si dhe shënime të fëmijës së tij.

 Falë programit kompjuterik “SHKOLLA MANAGER”, është mundësuar dërgimi i mesazheve të nisura nga shkolla në celularin e çdo prindi për çdo notë të marrë, apo mungesë të bërë në mënyrë të menjëhershme.

Për të konsultuar notat klikoni në butonin më poshtë :

Klikoni per konsultimin e notave